Logo

Datamigratie

Projectbeheer

DataStudio heeft inmiddels zo’n twintig jaar ervaring met projectmanagementsoftware voor Architectenbureau’s.

De software van DataStudio voorziet onder meer in het beheer van

 • projecten (hoofdprojecten, subprojecten)
 • deelprojecten (deelopdrachten, projectfasen, meer- en minderwerk)
 • projectplanning
 • projectrelaties
 • correspondentie
 • facturatie
 • opdrachten aan derden
 • inkooporders
 • tijdregistratie van medewerkers

Orderbeheer

Op dit moment werkt DataStudio aan een applicatie voor Orderbeheer voor de detailhandel.

Hiermee wordt onder meer voorzien in:

 • calculaties (offertes)
 • orders (incl. transitie van offerte naar order)
 • deelorders
 • orderdetails
 • facturatie van (deel)orders
 • mailen van facturen aan relaties en backoffice
 • registratie van inkooporders en -kosten
 • tijdregistratie door medewerkers en onderaannemers
 • rapportage offertes en orders per status
 • real time overzicht van het order resultaat

Praktijkondersteuning

DataStudio heeft samen met praktijk voor haptotherapie Gelukkig Voelen een zeer toegankelijke en laagdrempelige applicatie ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de dossiervorming en -afhandeling worden ondersteund.

Deze applicatie bevat:

 • agendafunctie
 • koppeling agenda met Todo-lijst
 • koppeling agenda met facturatie
 • herinneringsfunctie met betrekking tot rapportage en facturatie
 • automatisch e-mailen van afspraken en afzeggingen vanuit agenda of todo-lijst
 • automatisch e-mailen van facturen
 • snel filteren op openstaande facturen of facturen van lopend jaar

Backoffice optimalisatie

Systeemintegratie

Datamigratie