Logo

Praktijkondersteuning

DataStudio heeft een zeer toegankelijke en laagdrempelige applicatie ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de dossiervorming en -afhandeling worden ondersteund.

Deze applicatie bevat:

Projectbeheer

DataStudio heeft inmiddels zo’n twintig jaar ervaring met projectmanagementsoftware voor Architectenbureau’s.

De software van DataStudio voorziet onder meer in het beheer van

 • projecten (hoofdprojecten, subprojecten)
 • deelprojecten (deelopdrachten, projectfasen, meer- en minderwerk)
 • projectplanning
 • projectrelaties
 • correspondentie
 • facturatie
 • opdrachten aan derden
 • inkooporders
 • tijdregistratie van medewerkers

Orderbeheer

DataStudio heeft een applicatie voor Orderbeheer voor de detailhandel ontwikkeld.

Hiermee wordt onder meer voorzien in:

 • calculaties (offertes)
 • orders (incl. transitie van offerte naar order)
 • deelorders
 • orderdetails
 • facturatie van (deel)orders
 • mailen van facturen aan relaties en backoffice
 • registratie van inkooporders en -kosten
 • tijdregistratie door medewerkers en onderaannemers
 • rapportage offertes en orders per status
 • real time overzicht van het order resultaat

Praktijkondersteuning

DataStudio heeft een zeer toegankelijke en laagdrempelige applicatie ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de dossiervorming en -afhandeling worden ondersteund.

Deze applicatie bevat:

 • agendafunctie
 • koppeling agenda met Todo-lijst
 • koppeling agenda met facturatie
 • herinneringsfunctie met betrekking tot rapportage en facturatie
 • automatisch e-mailen van afspraken en afzeggingen vanuit agenda of todo-lijst
 • automatisch e-mailen van facturen
 • eenvoudig filteren op openstaande facturen of facturen van lopend jaar